Smallingerland - Bûtewacht

In deze straat zijn geen organisaties of bedrijven gevestigd.