Smallingerland - De Zool

Buurtvereniging De Fontein

De Zool 18
9201BL Drachten
Secr.: mw. H. van Wijk-Atema

Ouderensociëteit Christelijke Gereformeerde Kerk

De Zool 22
9201BL Drachten
Inl.: mw. I. Hoekstra-Kamps