Smallingerland - Durk Ljibbeswei

In deze straat zijn geen organisaties of bedrijven gevestigd.