Smallingerland - Melkkelder

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Wijksteunpunt De Skammel

Melkkelder 84
9205DE Drachten

Stichting Wijkraad De Trisken

Melkkelder 84
9205DE Drachten
Secr.: Reinder van Dijk
I: www.detrisken.nl

Snackbar De Kelder

Melkkelder 2
9205DA Drachten