Smallingerland - Mevrouw De Rooweg

Van Dijk3 BV

Mevrouw De Rooweg 19
9203DR Drachten

Vereniging van Eigenaars van de Gebouwen Stern en Fuut te Drachten

Mevrouw De Rooweg 47
9203DR Drachten

Vereniging van Eigenaars van de Gebouwen Meerkoet en Smient te Drachten

Mevrouw De Rooweg 181
9203DT Drachten