Smallingerland - Op 'e Wâl

In deze straat zijn geen organisaties of bedrijven gevestigd.