Smallingerland - Politie

Politie

Algemeen alarmnummer 112

T: 0900 8844 (In niet levensbedreigende situaties) lokaal tarief

Politie Fryslân

Moleneind ZZ 77
9203ZW Drachten
Postbus 107
9400AC Assen
T: 0900 8844 lokaal tarief