Smallingerland - Hulp, advies en begeleiding

Hulp, advies en begeleiding

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Van Knobelsdorffplein 121
9203DH Drachten
Meer informatie

Geopend: ma t/m vr 08.30-16.45 uur. Hier vindt u o.a. ruimten waarin diverse generaties elkaar kunnen ontmoeten, waar activiteiten worden gehouden en waar een trefpunt is en een mogelijkheid om samen te eten.
Inl.: mw. S. Döderlein De Win, Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten, tel. (0512) 515671.
Het ouderenwerk is een dienstverlening gericht op het bevorderen van het welzijn van 50-plussers.

Talent - centrum voor vrijwillige inzet

Van Knobelsdorffplein 123
9203DH Drachten
I: www.centrumtalent.nl

Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum ZuidOostZorg

Burgemeester Wuiteweg 140
9203KP Drachten
I: www.zuidoostzorg.nl