Smallingerland - Gereformeerde kerken

Gereformeerde kerken

Gereformeerde kerk Boornbergum/Korte Hemmen e.o. (VGKN)

Easterbuorren 52
9212RA Boornbergum
T: 0512 513165 (scriba A.J. Reinders)
I: www.gk-boornbergum.nl

Gereformeerde kerk Opeinde (PKN)

Kommisjewei 184
9218PJ Opeinde
T: 0512 514120 (Scriba)
I: www.pkn-not.nl/gereformeerd

De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o. (hersteld)

Kommisjewei 25
9218PC Opeinde
T: 0512 795005 (scriba H. van der Meulen)
I: www.dgkopeinde.nl