Smallingerland - Kerkelijke jeugdverenigingen

Kerkelijke jeugdverenigingen

Oudercommissie Jeugdclubs PKN Oudega

Inl.: Mattie Vaatstra

Jeugdgroep Solid Forever (16+)

I: www.gk-boornbergum.nl