Smallingerland - Levensbeschouwelijke instellingen

Levensbeschouwelijke instellingen

CGB Confessioneel gereformeerd beraad, Drachten e.o.

Wolwarren 2
9216XM Oudega
Secr.: A. Hospes

Heliatros, kapel voor bezinning gebed en meditatie

Ald Daem 4
9221SE Rottevalle

Fries leerhuis Olterterperkring

Braambos 3
9203NA Drachten
Inl.: P. Wouda
I: www.olterterperkring.nl

Humanistisch verbond, afd. Fryslân

Postbus 2502
8901AA Leeuwarden
I: www.humanistischverbond.nl/afdeling/fryslan