Smallingerland - Brandweer

Brandweer

Brandweer Fryslân

Meer informatie

Per 1 januari 2014 zijn alle gemeentelijke brandweerdiensten in Friesland geregionaliseerd. Brandweer Fryslân is onderdeel geworden van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Brandweer Fryslân en GGD Fryslân aan de brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. In Fryslân zijn zo’n tweehonderd beroepsmensen en circa duizend vrijwillige brandweerlieden op ieder moment van de dag beschikbaar voor de veiligheid in Fryslân. In spoedgevallen belt u 112. In overige situaties belt u 088 2299666. Meer informatie vindt u op www.brandweerfryslan.nl.

Algemeen alarmnummer 112

Meer informatie

Als elke seconde telt.