Smallingerland - Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Vereniging van Eigenaars Deventerstraatweg 1 te Zwolle

Kuinder 66
9204AD Drachten

Vereniging van Ondereigenaars "Poortgebouw Oost II"

De Lanen 27
9204WB Drachten

Fugelwacht De Pein e.o.

Oerdwars 5
9218RK Opeinde

Vereniging van Eigenaren De Kiel

Zaailand 21
9205EJ Drachten

Huurdersvereniging "De Drift"

De Drift 28-1
9203GH Drachten

Vereniging v. Huiseigenaren Pontdijk Langweer

Leppa 85
9204JC Drachten

Vereniging Haven Camping De Veenhoop

Slûswei 1
9215VX De Veenhoop

Stichting Bevordering Verkeerseducatie

De Knobben 100
9202XJ Drachten
Postbus 2627
8901AC Leeuwarden

Stichting Rally for Democracy and Pluralism (TAP Hop Dan Chu Da Nguyen)

De Twee Gebroeders 124
9207CJ Drachten

St. Werkgr. Ontwikkelingssamen w. Smallingerland

Haverstuk 24
9203HB Drachten

Stichting Kat in Nood

Sannige Wyk 5a
9222LE Drachtstercompagnie
I: www.katinnood.nl

S.V.S. Stichting Voorlichting Stamcellen

Hunze 203
9204BM Drachten
I: www.stamcel.org

Stichting Tweelingbeurs

Moleneind ZZ 163
9203ZZ Drachten
I: www.tweelingbeurs.com

Vereniging van Automobieltechnici - atc, Afdeling Friesland

Linde 13
9204AW Drachten

De Friesche Sociëteit

Tjalling Wagenaarstraat 31
9203SP Drachten
Postbus 599
9200AN Drachten

Stichting Market Garden Comité

Korenmolen 18
9203VA Drachten

Stichting Gracious

Schuitmakerswal 30
9201EA Drachten
I: www.stichtinggracious.org

Stichting Lets-Ruilkring Drachten en omstreken

Dwarswyk 206
9202BT Drachten

Stichting Karmel Drachten

Burgemeester Wuiteweg 162
9203KP Drachten

Vereniging van Eigenaren "De Waterparel"

Thijs Rinsemastraat 10
9204LA Drachten

Vereniging van Eigenaars Vreewijk, Folgeren 14-1 tot En met 14-34

Folgeren 14-16
9207AB Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 183 en 185 te Drachten

De Twee Gebroeders 185
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars Appartementencomplex Museumplein 4 tot En Met 58 te Drachten

Museumplein 56
9203DD Drachten

Vereniging van Eigenaars "De Stins"

Tjaarda 142
9202KR Drachten

Vereniging van Eigenaars Bouburg I.

Bouburg 12
9203NV Drachten

Vereniging van Eigenaars Marktstede

Markt 22
9203AA Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 207 en 209 te Drachten

De Twee Gebroeders 207
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars Complex Kyriat Onoplein te Drachten

Kiryat Onoplein 93
9203KS Drachten

Vereniging van Eigenaren "Appartementencomplex Moleneind 63 T.M. 69 A. Oneven "

Moleneind ZZ 65
9203ZW Drachten

Vereniging van Eigenaars Parkwijck I. Tot en Metiv te Drachten

Burgemeester Wuiteweg 189
9203KE Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 203 en 205 te Drachten

De Twee Gebroeders 205
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars Van Knobelsdorff

Van Knobelsdorffplein 48
9203DJ Drachten

VvE 't Swin

't Swin 45
9201XW Drachten
I: www.mabvastgoed.nl

Vereniging van Eigenaars Jachthaven Blitsaerd te Leeuwarden

Burgemeester Wuiteweg 35
9203KA Drachten

Vereniging van Eigenaars van de Gebouwen Stern en Fuut te Drachten

Mevrouw De Rooweg 47
9203DR Drachten

Hoofdvereniging van Eigenaars Noorderpoort te Drachten

Ringweg 2-60
9201GN Drachten

Vereniging van Eigenaars Commerciële Ruimten en Parkeergarage Complex "Noorderpoort" te Drachten

Ringweg 2-60
9201GN Drachten

Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw De Hooge Stinsen

Markt 134
9203AA Drachten

Vereniging van Eigenaars Tabaksfabriek Zuidkade/De Drift

Zuidkade 20
9203CK Drachten

Vereniging van Eigenaars van het Gebouw De Swaen te Drachten

Fabriciuslaan 3-24
9203LC Drachten

Vereniging van Eigenaars De Brede School "De Drait"

Flevo 186-230
9204JT Drachten
I: www.axentrix.nl

Vereniging van Eigenaars Van Knobelsdorff II

Van Knobelsdorffplein 62
9203DK Drachten

Vereniging van Eigenaars Residentie Himsterhout aan het Tarwelandte Drachten

Tarweland 16
9205EK Drachten

Vereniging van Eigenaars Stationsweg 37-37A

Stationsweg 37
9201GG Drachten

Vereniging van Eigenaren Sint Jansberg 392 tot En Met 422 (Even) te Drachten

Sint Jansberg 392-422
9202ET Drachten

Vereniging van Eigenaars Dorsvloer 106 En 108 te Drachten

Dorsvloer 106
9205BM Drachten

Vereniging van Eigenaars "De State"

Tjaarda 288-442
9202KW Drachten

Vereniging van Eigenaars Suyderdragt

Van Knobelsdorffplein 1-5-121-125
9203DE Drachten
I: www.axentrix.nl

Vereniging van Eigenaars Alferhof 1 tot En Met 47 (Oneven) te Drachten

Alferhof 1-47
9202GH Drachten
I: www.axentrix.nl

Vereniging van Eigenaren Stania 5 tot En Met 43 (Oneven) te Drachten

Stania 5-43
9202JX Drachten

Vereniging van Eigenaars ´t Swin 2 tot En Met 6

't Swin 2-1
9201XZ Drachten

Vereniging van Eigenaars ¨De Pleats¨

Tjaarda 158-286
9202KS Drachten

Vereniging van Eigenaars Veenscheiding 87 tot En Met 207 (Oneven)te Drachten

Veenscheiding 87
9202LZ Drachten

Vereniging van Eigenaars van de Gebouwen Meerkoet en Smient te Drachten

Mevrouw De Rooweg 181
9203DT Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 147 en 149 te Drachten

De Twee Gebroeders 147
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars van het Gebouw Buitenstvallaat 12 te Drachten

Buitenstvallaat 12
9204WX Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 119 en 121 te Drachten

De Twee Gebroeders 121
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaren "Pand Stationsweg 79 te Drachten"

Stationsweg 79
9201GJ Drachten

Vereniging van Eigenaars Gebouw "Richterlaan 3" aan Richterlaan 3 te Drachten

Richterlaan 3
9207JT Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 67 tot En Met 73 te Drachten

De Twee Gebroeders 73
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars Schuur 115 En 117 te Drachten

Dollard 20
9204CN Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 333 en 335 te Drachten

De Twee Gebroeders 333
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars Dorsvloer 102 En 104 te Drachten

Dorsvloer 150
9205BS Drachten

Vereniging van Eigenaars Dorsvloer 70 En 72 te Drachten

Dorsvloer 150
9205BS Drachten

Vereniging van Eigenaars Dorsvloer 66 En 68 te Drachten

Dorsvloer 150
9205BS Drachten

Stichting Grutsk & Frij

Ampèrelaan 7
9207AM Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 329 en 331 te Drachten

De Twee Gebroeders 329
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars De Twee gebroeders 219 en 221 te Drachten

De Twee Gebroeders 221
9207CL Drachten

Vereniging van Eigenaars Schuur 147 En 149 te Drachten

Schuur 147
9205BH Drachten

Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten

Kalmoes 1
9207EA Drachten

Vereniging van Eigenaars Complex Stationsweg Nummers 60/62 te Drachten

Zuidkade 33
9203CM Drachten

Beheervereniging Midi Center Drachten 1

Het Gangboord 33
9206BJ Drachten

Vereniging van Eigenaars Gebouw "Amperelaan 7" aan Amperelaan 7 te Drachten

Ampèrelaan 7
9207AM Drachten

Vereniging van Eigenaars van de Commerciële Ruimten in het Gebouw De Hooge Stinsen te Drachten

Markt 60
9203AA Drachten

Vereniging van Eigenaars Gebouw "Nassaukade 112"aan de Nassaukade112 te Amsterdam

Westersanning 26
9216XH Oudega

Dasbest

Dukdalf 18
9206BE Drachten

Vereniging van Eigenaren Clusterwoningen De Twee gebroeders

De Twee Gebroeders 267
9207CL Drachten

Stichting Drachtstervaartconcert

Gjalt de Jongstraat 10
9204LH Drachten

Stichting Pas Perdu Haïti

Stal 156
9205AD Drachten

Stichting Cat Drop

Boorn 45
9204AZ Drachten

Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Azeven UA

Edisonlaan 8
9207HD Drachten

Ondernemersvereniging Stationsweg

Stationsweg 78
9201GR Drachten

Vogelwacht Ureterp e.o.

Raai 176
9202HX Drachten

MFC De Gearrin

Dykfinne 8
9216XL Oudega

Stichting VSCD-Raamwerk

Burgemeester Wuiteweg 24
9203KL Drachten
I: www.vscd.nl

Vereniging van Appartementseigenaars Oude Nering II

Oude Nering 74
9203AD Drachten

Stichting LA Gula Lupis

Ureterpvallaat 7
9202DC Drachten
I: www.lagulalupis.eu

Stichting Vrienden van de Vlinderboom

Winterkoninkjestraat 16
9203BR Drachten

Friesch Groningsche Vereniging tot IJsbestrijding

Folgeralaan 2b
9207AJ Drachten

Stichting Federatie Dorpshuizen Smallingerland

Nijewei 29
9212PC Boornbergum

Stichting Ouderraad Master Frankeskoalle

Manjepetswei 17
9216XC Oudega

Stichting Platform Integreren van Technologieen

Fluessen 19
9204HR Drachten

Vereniging van Eigenaars Schoolstraat 1 1 tot En met 1 16 te Drachten

Schoolstraat 1-7
9201GE Drachten

Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars

Esseweg 10
9203LK Drachten
I: WWW.BMZM.NL

Stichting Aerosol Art Drachten

Alferhof 66
9202GM Drachten

Stichting Zeilpraam Boereswel

Ds Carsjenssingel 2
9216VV Oudega