Smallingerland - Uitkeringsgerechtigden

Uitkeringsgerechtigden

SUS Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smallingerland

Postbus 490
9200AL Drachten
Meer informatie

Inloopspreekuur/locaties:
- Wijkcentrum de Kouwe, di 13.30-15.00 uur.
- @Holdert, ma, wo, do 10.00-11.30 uur.

Cliëntenraad Smallingerland

Zuidkade 62/1
9203CN Drachten
Secr.: mw. A.A. Ensing-Edens
Meer informatie

Het doel van de cliëntenraad is de belangen te behartigen van burgers van de gemeente Smallingerland die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering/verstrekking van de afdeling Sociale Zaken of op wie het gemeentelijk minimabeleid van toepassing is.