Smallingerland - Onderwijsondersteunend

Onderwijsondersteunend

Cedin Onderwijs & Jeugdzorg

Lavendelheide 21
9202PD Drachten
I: www.cedin.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs

Kempkensberg 12
9722TB Groningen
I: www.duo.nl

HVO Humanistisch Vormingsonderwijs Friesland

De Fintsjes 7
9221TS Rottevalle
Inl.: mw. M. Severs
I: www.hvoprimair.nl

Dyslexietalent

Handwerkerszijde 133
9201CL Drachten
Inl.: Silvia Sikkema
I: www.dyslexietalent.nl