Smallingerland - Algemeen

Algemeen

VAC Smallingerland, adviescommissie voor de woningbouw

Morra 91
9204KV Drachten
Secr.: mw. D. Ypma