Smallingerland - Algemeen

Algemeen

Ben 'r

Meer informatie

Ben'r is een samenwerkingsverband van een groeiend aantal personen, ondernemers, bedrijven, organisaties en instanties in de gemeente Drachten | Smallingerland. Ben’r helpt mensen er voor elkaar te zijn.
Meer weten? Zie www.bener.nl.
E-mail: info@bener.nl

Akke J. de Vries stichting

Smidterij 22
9216VT Oudega
Secr.: Jan Benedictus

Veilig Thuis Friesland

Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
Postbus 312
8901BC Leeuwarden
T: 0800 2000 (dag en nacht) gratis
I: www.veiligthuisfriesland.nl

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Tesselschadestraat 2
8913HB Leeuwarden
Postbus 312
8901BC Leeuwarden
I: www.regiecentrumbv.nl