Smallingerland - Wmo

Wmo

Wmo Adviesraad Smallingerland

Meer informatie

De Wmo Adviesraad volgt het beleid van de gemeente Smallingerland en voorziet het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland van gevraagd of ongevraagd advies met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en de Jeugdwet. De Wmo Adviesraad is onafhankelijk en werkt vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Ze doet niet aan belangenbehartiging. De Wmo-Adviesraad werkt samen met beleidsambtenaren en onderzoekt welke effecten het beleid heeft in de gemeente. De Wmo-Adviesraad bestaat uit 15 leden.
In de Adviesraad zitten:
Voorzitter:
de heer K. Joustra
Secretaris:
mevrouw A. Tolman-van der Molen
Vicevoorzitter:
de heer J. van Kampen

Lid:
Mevrouw B. Veenstra
De heer A. Riedstra
De heer Y.K. Dijkstra
Mevrouw J. Teuben-van der Lugt
De heer J.B. van der Meulen
Mevrouw G. Meijer van Princenhof
De heer W. Kooistra
De heer J.H. Geertsema
De heer P. Jousma
De heer G.A. van Hilten
Mevrouw G.H. Sterk-Klunder

Ambtelijk secretaris: mevrouw A.A. Ensing-Edens, tel. (0512) 515598, a.ensing@mosweb.nl
Beleidsmedewerker Wmo: mevrouw A Rol -Boersma


Wmo loket
Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten, tel. (0512) 581234.
Loket geopend: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Extra spreekuur in de Warrenhove, 1e donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.
Extra spreekuur in Rispinge, 2e donderdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.