Smallingerland - Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties

Hersenstichting Nederland

Folgeren 12
9207AB Drachten
Inl.: mw. T. Kamstra
I: www.hersenstichting.nl

Reuma Patienten Vereniging Drachten e.o.

Biesland 1
9205EV Drachten
Voorz.: H. Tjeerdsma

Stichting HersenletselSupport

T: 06 10325212 (Marja Steegenga & Ellis Merkelijn)
I: www.hersenletselsupport.nl

Zorgbelang Fryslân

K R Poststraat 70-72
8441ER Heerenveen
I: www.zorgbelang-fryslan.nl

Autismenetwerk Mama Vita Drachten e.o.

T: 06 55116837 (Monique Attema)
I: www.mamavita.nl