Smallingerland - Zangverenigingen/koren

Zangverenigingen/koren

Algemeen gemengd koor Allegresse

Gerben van Manenstraat 4
9204LP Drachten
Secr.: mw. A. van Wattum-Smid
I: www.allegressedrachten.nl

Vocaal Ensemble Cantando Drachten

Parcours 13
9285SE Buitenpost
Inl.: mw. T. Kuipers-Kamminga
I: www.cantando.nl

Christelijk gemengd koor Ere Zij God

De Leijen 31
9202VE Drachten
Secr.: mw. C. de Vries
I: www.erezijgod.nl

Christelijke oratoriumvereniging Gloria Deo Drachten

De Omloop 25
9363KE Marum
Secr.: mw. H.C. van den Berg
I: www.gloriadeo.nl

Gereformeerd Drachtster Mannenkoor

Korenmolen 26
9203VA Drachten
Secr.: G. Bron
I: gereformeerddrachtstermannenkoor.nl

Interkerkelijk mannenkoor Drachten

Lisdodde 8
9207AS Drachten
Secr.: S. van der Veen
I: www.imddrachten.nl

De le Sjongers

Slûswei 12
9215VX De Veenhoop
Secr.: mw. J. de Vries-van der Vlugt

Regenboogkoor

De Leijen 17
9202VE Drachten
Secr.: mw. F. Hovius
I: www.regenboogkoor.nl

R.K. koor Cantemus Redemptori

Kerkepad Oost 43a
9244CC Beetsterzwaag
Inl.: mw. P.M.L.C. van de Boom
I: www.cantemus-redemptori.nl

Mannenkoor Con Spirito

Vlaslaan 73
9244BZ Beetsterzwaag
Secr.: M.K. Postma
I: www.mannenkoorconspirito.nl

Shantykoor De Brêgesjongens Opeinde

Hegedykje 56
9218RG Opeinde
Inl.: H. Postma
I: www.bregesjongers.nl

Byzantijns mannenkoor Friesland

Hof van Edenlaan 12
9201GC Drachten
Voorz.: G. Pierik
I: www.bmfdrachten.nl

Christelijk kinderkoor The Young Source

Bosschawei 70
9212RL Boornbergum
Inl.: mw. H. van der Meulen

Drachtster Cantorij

Oudeweg 76
9201EN Drachten
Secr.: mw. S. Feenstra-Haga
I: www.drachtstercantorij.nl

Gospelgroep In His Name

I: www.inhisname.nl

Shanty- en zeemansliederenkoor Piipegaeltsje Sjongers

Tjaarda 118
9202KR Drachten
Inl.: Joke van der Zwaag
I: www.piipegaeltsje-sjongers.nl

Sjonggroep Wat Oars!

Inl.: mw. T. Siebel

Vrouwenkoor Eigenwijs

De Zwaden 9
9203GJ Drachten
Inl.: mw. J. Tolsma

Het Holdertkoor Drachten

Schuur 58
9205BB Drachten
Secr.: mw. C. Smeman-Jager

Shantykoor De Peyesjongers

Flevo 136
9204JS Drachten
Inl.: Eddy Dijkstra
I: www.peijesjongers.nl

Gemengd koor der Tuskenút

De Friso 39
9207DA Drachten
Inl.: mw. I. Tolman

Kleinkunstkoor Drachten

Kerkepad West 5
9244GD Beetsterzwaag
Inl.: mw. H. de Jong
I: www.kleinkunstkoor.nl

Voortvarende Vrouwen Rottevalle

Tjaarda 118
9202KR Drachten
Inl.: Joke van der Zwaag

Vocaal ensemble Vocalibre

Tijmen de Boerwei 13
9212RJ Boornbergum
Secr.: mw. I. de Vries-Riemersma
I: vocalibre.nl

Popkoor Solid Sound Pop Vocals

Oude Slingeweg 1a
9204WS Drachten
Inl.: mw. S. Schoute
I: www.solidsoundpopvocals.nl