Smallingerland - Palliatieve zorg/terminale zorg

Palliatieve zorg/terminale zorg

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland

Het Zuid 20
9203TD Drachten

De Friese Wouden – Thuis in de beste zorg

Meer informatie

In de thuissituatie wordt de palliatieve zorg vooral gegeven door een team van professionele hulpverleners onder leiding van de huisarts, in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige.