Smallingerland - Buurtorganisaties

Buurtorganisaties

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Zuidkade 62/1
9203CN Drachten
Postbus 315
9200AH Drachten
Meer informatie

Hieronder ressorteren:

Dorpshuis `t Bynt

Westerbuorren 1
9212PK Boornbergum
I: www.doarpshusitbynt.nl

Dorpshuis De Huchte

Buorren 23
9223LB Houtigehage

It Gebouke

Tsjerkebuorren 41
9222NH Drachtstercompagnie

Dorpshuis De Tike

Master de Jongwei 17
9219VM De Tike
I: www.dorpshuisdetike.nl

Dorpshuis De Wringe

Middelbuorren 1
9218PP Opeinde
I: www.dewringe.nl

Dorpshuis It Tiksel

Master Kuiperswei 1
9221TD Rottevalle
T: 0512 341480 (secr. mw. H. Meppelink)

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Wijksteunpunt De Skammel

Melkkelder 84
9205DE Drachten

Wijkvereniging De Wettertoer

De Wetterwille 216
9207BL Drachten
Secr.: mw. A. Jansen
I: www.wijkverenigingdewettertoer.nl

Wijkraad De Venen

De Zwaai 41
9202TK Drachten
Secr.: G. Branderhorst

Wijkraad De Swetten

Postbus 76
9200AB Drachten

Wijkraad De Drait

Flevo 186-194
9204JT Drachten
I: www.wijkraaddedrait.nl

Buurtvereniging De Arendswyk

Arendswyk 23
9221TV Rottevalle
Inl.: G. de Boer

Wijkraad De Bouwen

De Wier 9
9203XS Drachten
Secr.: P&K Hooghiemster

Buurtvereniging Easterbuorren

Easterbuorren 34
9212PZ Boornbergum
Inl.: mw. T. Arkema

Buurtvereniging De Fontein

De Zool 18
9201BL Drachten
Secr.: mw. H. van Wijk-Atema

Buurtvereniging De Lege Ein

De Lege Ein 3
9212PV Boornbergum
Inl.: mw. N. Bosma-Faber

Buurtvereniging Mei Inoar Ien

Easterbuorren 38
9212RA Boornbergum
Secr.: Marieke Cieraad

Buurtvereniging De Middenstip

Tijmen de Boerwei 9
9212RJ Boornbergum
Inl.: mw. J. Bakker

Buurtvereniging Moleneind e.o.

Moleneind ZZ 183
9203ZZ Drachten
Secr.: mw. M. de Vries

Buurtvereniging `t Noarderein

Noorderend 43
9207AK Drachten
Secr.: H. Holties

Buurtvereniging Nije Buorren

Nije Buorren 49
9221TL Rottevalle
Secr.: mw. F. Roorda

Buurtvereniging De Satellyt

Bosschawei 3
9212RG Boornbergum
Secr.: Tonni de Boer

Buurtvereniging De Singels

De Hoge Bomen 2
9203ND Drachten

Buurtvereniging Westerbuorren Efterom

Krite 43
9212VB Boornbergum
Secr.: Elske Wijbenga

De Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat

Kompagnonswei 8
9221SX Rottevalle
Secr.: S.S.R.J. Visser

Dorpsbelang Boornbergum/Kortehemmen

Titelroas 18
9212RM Boornbergum
Secr.: Anne Meijer
I: www.boarnburgum.nl/dorpsbelang

Dorpsbelang Nijega

Fiifhoeke 4
9217RR Nijega
Secr.: P. Elverdink

Dorpsbelang Opeinde

Teije Blauwsingel 35
9218RT Opeinde
T: 06 15429022 (secr. Marian Tijsma)

Dorpsbelang Rottevalle

Havenwei 13
9221SV Rottevalle
Secr.: mw. A. de Boer
I: www.rottevalle.com

Dorpsbelang De Tike

Peinderwei 31
9219VX De Tike
Secr.: Jan Kooistra
I: de-tike.frl

Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie

Klamersreed 8
9222NV Drachtstercompagnie
Secr.: S.F. Wijbenga
I: www.drachtstercompagnie.info

Plaatselijk belang De Folgeren

Folgeralaan 13
9207AH Drachten
Secr.: W. Nagelsmith

Plaatselijk belang Houtigehage

Buorren 60
9223LD Houtigehage
Inl.: Jille Pultrum

Buurtvereniging Skoalherne

't Herntsje 4
9212PJ Boornbergum
Inl.: mw. L. Vaartjes

Buurtvereniging Brouwersgreft

Brouwersgreft 16
9221SZ Rottevalle
Inl.: F. Kamp

Buurtvereniging De Reidplûmen

Ds Carsjenssingel 45
9216VV Oudega
Inl.: F. Kooistra

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Wijkcentrum De Kouwe

De Vogelweide 5
9201TE Drachten

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Wijkcentrum De Utwyk

Oud Ambacht 116
9201XE Drachten

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Tienercentrum Place2B

Jelle Plantingstraat 1
9204LM Drachten

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Brede School de Wiken

Middelwyk 2
9202GV Drachten

Plaatselijk belang De Wilgen/Smalle Ee/Buitenstvallaat

Drachtster Heawei 47
9213VG De Wilgen
Secr.: mw. K. Siderius-van den Brug
I: www.pbdewilgen.nl

Stichting Wijkraad De Trisken

Melkkelder 84
9205DE Drachten
Secr.: Reinder van Dijk
I: www.detrisken.nl

Wijkraad Noord Oost

Uilevlucht 11
9201TG Drachten
Secr.: mw. A. de Vries

Buurtvereniging De Nijewei

Nijewei 39
9212PC Boornbergum
Secr.: mw. M. Minnesma

Buurtvereniging De Vooruitgang

Hbs Straat 2/8
9201KS Drachten
Inl.: Jikke Huizinga

Dorpsbelang Oudega

Gariperwei 13
9216VJ Oudega
Voorz.: H. Riemersma
I: www.oudega.info

Plaatselijk belang De Veenhoop

Slûswei 8
9215VX De Veenhoop
Inl.: mw. N. Zandstra

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Brede School de Drait

Flevo 190
9204JT Drachten

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
@Holdert

Van Knobelsdorffplein 121
9203DH Drachten

Dorpshuis Op é Jister

Kommisjewei 3
9217RL Nijega

Belangenvereniging De Sanding

Nachtlân 88
9213RJ De Wilgen
Secr.: John Dijns

Wijkraad Vrijburgh

Zilverschoon 66
9207KD Drachten
Secr.: J. Ritsma