Smallingerland - Welzijnsorganisaties

Welzijnsorganisaties

M.O.S. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

Zuidkade 62/1
9203CN Drachten
Postbus 315
9200AH Drachten
Meer informatie

De M.O.S richt zich op verschillende groepen en werkterreinen binnen de gemeente, zoals peuters, kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, ouderen en allochtonen. Samen met en voor deze groepen worden door de M.O.S verschillenden activiteiten en producten aangeboden. Deze worden vaak wijkgericht uitgevoerd of vinden bijvoorbeeld plaats onder de noemer van de Brede School. Daarnaast ondersteunt de M.O.S verschillende groepen, zoals wijkraden, jongerenwerkgroepen, speeltuinorganisaties, zelfhulporganisaties, enz. De M.O.S is tevens actief op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het straathoekwerk en opvoedingsondersteuning. De M.O.S werkt samen met zeer uiteenlopende organisaties en instellingen, waaronder woningbouwverenigingen, Stichting Veiligheidszorg Smallingerland, politie en scholen.

Bij Bosshardt (ontmoetingsplek en kledingverkoop)

Stationsweg 112
9201GS Drachten
I: www.legerdesheils.nl
Meer informatie

Onderdeel van Het Leger des Heils.

Stichting Present Smallingerland

De Lange West 126
9201CH Drachten
Postbus 387
9200AJ Drachten
I: www.presentsmallingerland.nl

De Compagnie der Rottevalster Vaarten en het Vallaat

Heidbuorren 12
9221TM Rottevalle

Stichting "Jongerein De Pein"

Nijtap 21
9218PA Opeinde

Stichting Dorpsfeest Boornbergum

't Herntsje 4
9212PJ Boornbergum

Speeltuinvereniging De Wiken

Sint Jansberg 59
9202ED Drachten

Kumpulan Gemadra

Westerwird 8
9202JC Drachten

Stichting Frijstaet Folgeren

Flevo 15
9204JK Drachten

Roemenië Stichting 'Karpati'

Siktaris Eringawyk 1
9222NW Drachtstercompagnie

Stichting Activiteiten Opeinde

Kommisjewei 185
9218PE Opeinde

Stichting Fryslan Samen Met Roemeens Moldavie

Looierspad 3
9201EC Drachten

T. Samenspel

Harddraversdijk 67
9201HG Drachten

Kiwanis Drachten

Voorhuis 53
9205BD Drachten

Wijkvereniging "De Peppel"

Korenmolen 39
9203VB Drachten

Stichting Caritas Drachten

Folgeralaan 2-1
9207AJ Drachten

Stichting Beheer Bewonersgelden 't Heechhout

Moleneind NZ 56
9203ZR Drachten
Postbus 545
9200AM Drachten

Stichting Vrienden van de Warrenhove

't Leger 38
9202VW Drachten

Stichting Sint Nicolaasoptocht

Broekfinne 62
9213RK De Wilgen

Stichting "Jeugdsoos it Hagestek"

Buorren 20
9223LD Houtigehage

Stichting Project Leefbaar Friesland

Eksteursreed 1
9216XK Oudega

Stichting Werkgroep Roemenië

Master de Jongwei 32
9219VN De Tike
I: www.werkgroeproemenie.com

Stichting Boaz

Mounein 2
9221ST Rottevalle

Stichting De Geopende Deur

Schwartzenberghlaan 37
9201JZ Drachten

Stichting "Pikulan"

Stal 221
9205AL Drachten

Stichting Kasihi

Hoptunen 12
9213VK De Wilgen
Postbus 527
9200AM Drachten

Stichting Jeugdwerk Rottevalle

Brouwersgreft 16
9221SZ Rottevalle

Stichting Icentrum

Langewyk 133
9202CN Drachten
I: www.moskee-drachten.nl

Stichting Responsible Young Drivers Nederland

De Knobben 100
9202XJ Drachten
Postbus 25078
3001HB Rotterdam

Stichting Hulp bij Onvermogen

Noorderdwarsvaart 25
9203CA Drachten

Stichting Hoop Straatkinderen en Weduwen Ethiopië

Stal 221
9205AL Drachten

Stifting Aldjiersploech Boarnburgum

Galhoeke 7
9211RG Kortehemmen

Stichting Vrienden van Aventura

De Hemmen 93
9206AG Drachten

Stichting Mashriq Nederland

Bûtewacht 92
9202JV Drachten

Scouting Waldswalkers

Buitenstvallaat 15-19
9204WX Drachten
I: www.scoutingdrachten.nl

Stichting Paramide

Fluitenkruid 4
9207KG Drachten
I: www.paramide.nl

Stichting "Het Huisgezin"

Master Iniawei 8
9219VR De Tike
I: www.hethuisgezin.nl

Stichting Abba Vader

Korenmolen 9
9203VB Drachten

Stichting Sterk Meidenwerk Drachten

Bouriciuslaan 20
9203PD Drachten
I: www.sterkmeidenwerk.nl

Carins

Moleneind ZZ 95
9203ZX Drachten
I: www.carins.nl

Scouting De Brimzen

De Hoven 23
9204WG Drachten
I: www.brimzen.nl

Persatuan Anak-Anak Saparua-Tiouw

Laagland 8
9205EX Drachten

Stichting New Harvest Foundation

Morra 2kantoor-162
9204KH Drachten
Postbus 490
3840AL Harderwijk

Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

Stationsweg 49
9201GH Drachten