Smallingerland - Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Bosk bond voor motorisch gehandicapten, afd. Friesland

De Nijverheid 158
9207DN Drachten
Inl.: mw. J. Epema